Bokens målgrupp


Målgruppen för boken är:
  • Personer med direkt ansvar för ledarskap i organisationer: Ägare, företagsledare, enhetschefer och andra högre chefer, personalchefer, rekryterare och chefsutvecklare.
  • Personer som direkt eller indirekt påverkar valet av ledare, deras utveckling och hur de lyckas med sina avsikter: Styrelseledamöter, riskkapitalister, affärsänglar, personer inom bankväsendet som har företagskontakter, personer inom den offentliga företagsstödverksamheten och politiker som arbetar med näringslivsfrågor.


  • Till bokens hemsida


    Senast ändrad 2006-05-01.