ProjekthanteringDe flesta kurser i projektledning lär ut hur man utför själva "jobbet" (organisation, Gantt-schema, Pert- schema, osv) och det är bra, men de saknar ofta tillräckliga inslag av management, ansvar-&-befogenheter och felhantering. Det är som att på en bilskola enbart lära ut hur en bil fungerar och vilka trafikregler som finns, men inte hur man gör när man kör bil i trafik rent praktiskt.
Dessutom saknas oftast enkla beräkningsmodeller för uppskattning av resursbehov, osv.

Undvik "perfekta" projekt som inte fungerar
Kunskaper i management, ansvar-&-befogenheter och felhantering är viktiga för att kunna genomföra projekt med ett någorlunda förutsägbart resultat. Utan kunskap inom dessa områden är risken för misstag (eller helt misslyckande) påtaglig.
De kurser som jag håller, baserar sig på mina (och mina kollegors) ibland dyrköpta erfarenheter av hur man bör göra, och hur man inte bör göra.

Standarder och direktiv styr arbetet mer och mer
Eftersom jag har erfarenhet av arbete både i EU-projekt och med EN 46000, ISO 9000 samt CE-märkning, så kan jag även lägga in de "dimensionerna" i projekthanteringen.

Förkunskaper
Lämpliga förkunskaper är:
  • erfarenhet av arbete i projekt
  • kunskaper om de tekniska hjälpmedlen (Gantt-schema, Pert-schema, mm)

  • Senast ändrad 2012-03-02.