Geologi


Geologi har nog alltid haft en trollsk dragningskraft på mig.
Som liten pilt samlade jag på stenar (och skogspinnar), precis som de flesta smågrabbar, så långt var allt ganska normalt. Men när jag på en universitetskurs i fältbiologi, kom underfund med att det geologiska underlaget är avgörande för vilka växter som växer i en miljö, så insåg jag att det här måste undersökas lite noggrannare. Varpå en geologikurs på universitetet konsumerades.
Till saken hör då att botanik är en av mina stora intressen, och att dessa samband gjorde geologin till hett stoff.
Naturligtvis är det en massa andra faktorer som påverkar vilka växter som kan växa i en viss miljö, men det geologiska underlaget är avgörande om man t ex betraktar en viss klimatzon. Kopplingen mellan geologiskt underlag och flora är otroligt intressant!

Det är inte bara jordartsgeologi som är roligt; hela den fantastiska dynamik som ständigt skapar, förändrar och bryter ned berg och jord, är mycket fängslande.

Att t ex begrunda sliror, ådror, skjuvningar och uppsmältningar i en frilagd granityta kan vara en både fascinerande och givande sysselsättning. Och en utmärkt avkoppling därtill!

Efter att ha läst kursen i geologi, gick jag med i den nystartade Geologiska föreningen i Göteborg, 1981. Under fem expansiva år var jag sedan ordförande i föreningen. Hela 80-talet ägnade jag mycket tid åt geologi och hann plöja igenom många geologiböcker, förutom en mängd exkursioner och egna utflykter, innan andra intressen tog över.
.
Några länkar som leder vidare ut i den geologiska världen är:
  • Göteborgs Geologiska Förening
  • GeoNord
  • Geosciences (Galaxy)
  • Geologiska institutionen, Chalmers
  • Lennart Widmarks Geo Site
  • Karin och Gunnar Erikssons geologiarrangemang  • Senast ändrad 2004-02-09.