Om copyrightLiksom alla andra alster så gäller copyright även de texter och bilder du finner på mina hemsidor.

Jag tycker naturligtvis att det är trevligt om du uppskattar mina bilder eller texter så mycket att du vill låna lite. Det får du också göra helt fritt om det bara är "ett par rader" av en text eller mindre än 25 % av en bild, men är det mer än tre meningar (resp. mer än 25 % av en bild) så vill jag att du anger författaren (dvs mitt namn) tydligt. Det är ju också trevligt om du då meddelar mig ditt lån.
Om det är en väsentlig del av en text eller bild så vill jag att du frågar mig först och då talar om hur eller i vilket sammanhang texten skall användas (det är då väsentligt om texten/bilden ingår i verksamhet som omsätter pengar).

Skicka meddelande till Bertil Engelbert.

Senast ändrad 04-03-08.