Bedömning av ledare

Hur kan man beskriva en bra ledare?


Var oberoende av modetrenderna
Vad som är bra ledarskap beror på miljön och situationen och olika betraktare kan dessutom ha olika uppfattning om vad som är bra. Det gäller med andra ord att anpassa valet av person till gällande förutsättningar. För att göra den anpassningen bör man beskriva ledaren på en mer grundläggande psykologisk nivå. Det kan vi göra om vi utnyttjar bättre det vi redan vet. Gör vi det ser vi vem som (troligen) är bra ledare i en viss miljö, oberoende av ytliga modetrender eller andra statiska universallösningar.

Skilj på stabila och utvecklingsbara egenskaper
Genom att beskriva en person i form av egenskaper som är relativt grundläggande och stabila under livet kan vi bättre avgöra om personen passar på den aktuella befattningen. Egenskaper som är mindre grundläggande och mer lätt förändrade kan kanske ses som en utvecklingspotential men om grundläggande och stabila egenskaper inte matchar kraven så kommer de att vara permanenta källor till problem.

Använd verifierad kunskap
Den kunskap vi behöver för att göra en sådan beskrivning finns bl.a. inom utvecklingspsykologi och neuropsykologi, inte som färdiga recept för rekrytering av ledare eftersom forskningen inom utvecklingspsykologi och neuropsykologi oftast fokuserar på kliniskt intressanta fall och inte på friska väl fungerande individer men väl i form av verifierad kunskap.


På några av de följande sidorna förekommer referenser till annan forskning. Om man för mus-markören över referensen visas även sida eller kapitel i referensen i de fall där den refererade frågeställningen beskrivs på någon enstaka sida.
De flesta fotnoter (**) är klickbara och i slutet av fotnoten finns ett hopp tillbaka till texten (Tillbaka till **).

Senast ändrad 2013-12-20.