Bedömning av ledare

-- En bättre metod

-- Stabila egenskaper
-- och utvecklingsbara

-- Den tidiga
-- utvecklingen

-- En modell

-- Vanliga frågor
-- och exempel

-- Ett seminarium


Behov av forskning


Artiklar och annat

-- Peer-reviewed
-- artiklar / bokkapitel

-- Uppsatser (opubl.)

-- Bok om ledare
-- och ledarskap

-- Äldre debattartiklar
-- om chefsrekrytering

-- Funderingar
-- om ledarskap