Ledares mål - resultat eller prestige?

författare Bertil Engelbert

Är det rätt personer som blir ledare? Vilka faktorer styr rekryteringen av ledare? Vilka egenskaper premieras vid urvalet? Kan ledarens egna mål och drivkrafter överskugga organisationens mål? Hur får vi rätt ledare i framtiden?

Bokens bakgrund, syfte och målgrupp
Varför händer det att framgångsrika företag börjar gå dåligt?
Vanligtvis är orsakerna mycket diffusa. De faktorer som lyfts fram i massmedia är oftast bara symptom, men de grundläggande orsakerna kommer inte fram.
När framgångsrika företag börjar gå dåligt beror det ofta på prestige; revirpinkeri, prestigestrider eller att den egna framgången är viktigare än företagets. Genom att prestige är en så vanlig - och ibland t.o.m. uppskattad - företeelse, är vi blinda för dess konsekvenser. Man kan säga att det är ett systemfel i vår kultur.

Boken fokuserar på hur ledares inre kvalitéer påverkar det egna ledarskapet och hur ledarskapet i stort påverkas av samhället. Den ifrågasätter etablerade sanningar och använder känd kunskap för att peka på möjliga lösningar. Syftet är att skapa underlag till diskussion om ledarskapets villkor, om rekrytering och utveckling av ledare. Den vänder sig till alla som väljer, rekryterar, utvecklar, utbildar eller på annat sätt stödjer ledare i deras arbete.


"Bertil Engelbert har skrivit en mycket angelägen och tankeväckande bok om ledarskap. En bok som skiljer sig väsentligt från andra managementböcker. ... Hoppas att boken får ett bra genomslag för den här typen av debatt behövs!"
Gerd Marthon, Stockholm
ledarskapskonsult.
"Boken är ett seriöst inlägg i en diskussion om vilka ledare vi vill ha: de som bygger kulisser eller de som leder oss rätt."
Lars-Olof Tunbrå, Göteborg
chefsrekryterare och författare till boken Psykopatiska chefer lika farliga som charmiga.

"Bokens ifrågasättande analys av ledarskapet i näringslivet och förutsättningarna för företagande är mycket träffande. Den förmedlar mer grundläggande tankar om ledarskap än konkreta åtgärdsförslag, vilket är bra eftersom det tvingar läsaren att dra egna slutsatser."
Lennart Idin, Anderstorp
styrelseordförande, f.d. VD och ägare, i Levi Peterson Industri AB. Har varit vice ordförande i Sveriges Industriförbund, ordförande i bl.a. Anderstorps industriförening och Gislaveds industriråd samt varit styrelseledamot i bl.a. Sveriges Verkstadsindustrier.


ISBN 91-47-70007-6

Beställ boken hos Adlibris (öppnas i nytt fönster).

eller skicka ett e-brev till mig med en beställning.

Information för bokens läsare: Läsarna sidorTill bokens hemsidaSenast ändrad 2016-05-31.