På vilka sätt är ledare olika och varför?


Rekrytering av chefer behöver inte vara en så osäker process det
trots alla tester och ambitiösa rekryterare
ofta är

Och utveckling av chefer kan ge bättre effekter på ledarskapet,
än vad många både chefer och medarbetare upplever att den gerVad vet vi om bakgrunden
till bra ledarskap?

Ganska mycket, men det mesta
och bästa är inte publicerat i den
företagsekonomiska eller ens i den
arbetspsykologiska litteraturen

Mycket kunskap är däremot
publicerade inom andra områden
av psykologin, som t.ex. inom
utvecklingspsykologi och neuropsykologi

Hur vet vi om en person
som vi inte har mött förrut:

Har rätt känsla för ansvar?
Har rätt tillit till andra?
Kan hantera komplexa problem?
Står med fötterna på jorden?
Är självständig men inte självsvåldig?
Respekterar regler och är kreativ?
m.m.

Hur hittar vi rätt ledare?

Det gör vi genom att värdera egen-
skaper som är grundläggande och
som är stabila under livet eftersom
de säger mer om en person än
ytligare egenskaper gör

Efter 30 år i arbetslivet (som civ.ing) följt av en master-examen i psykologi
har jag utvecklat en metod som förbättrar rekrytering och utveckling av ledare


(Klicka för att läsa mer)